Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Opvoedingsproject van de Scheppersscholen in de Vlaamse provincie

Onderwijs verstrekken is een steeds wisselend proces. Het begeleiden van volwassen worden en kennis overdragen bewerkstelligt de ontplooiing van de hele persoon. Reeds in 1839 was Mgr. Victor Scheppers zich daarvan bewust en ten dienste van de jeugd stichtte hij de Congregatie van de Broeders van O.-L.-V. van Barmhartigheid (De Broeders van Scheppers).

In deze brochure maken we kennis met de kernlijnen van zijn opvoedingsproject van waaruit ook vandaag nog onze scholen hun eigen plaats positioneren binnen het grote netwerk van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen.

Moge deze boodschap ons blijven inspireren om de ons toevertrouwde jongeren een opvoeding aan te reiken die hen zal helpen als volwassenen. Het blijft immers onze taak de jongeren, in de maatschappij van vandaag, te motiveren om hun steentje bij te dragen tot de uitbouw van Gods scheppingsdroom met ons, zijn mensen: een wereld voorleven van vrede en dienstbaarheid.

Broeder Kristiaan (J. Delvigne)
Provinciaal Overste
Mechelen, juni 2008