Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Victor Scheppers

Honor Deo, labor mihi, utilitas proximo. Aan God de eer, voor mij het werk, voor de evenmens het nut. Zo klinkt de leuze van onze stichter. Kan de opdracht van een christenmens kernachtiger uitgedrukt worden ?  Voor onze Heer een nuttig werktuig willen zijn ten dienste van de anderen:  dat is de opdracht voor iedereen die de Heer wil volgen.

De leuze van Victor Scheppers aan de ingang van het Scheppersinstituut in Wetteren.