Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

Streng en zachtmoedig

Vanuit zijn evangelische bewogenheid en de maatschappelijke realiteit waar hij als jonge priester getuige van is. kiest Victor Scheppers uitdrukkelijk voor de opvoeding van de zwakste jongeren. Hij blijft tot op vandaag broeders en lekenmedewerk(st)ers hiertoe inspireren.

Voortdurende aanwezigheid bij de leerlingen. meespelen en samen ravotten zijn voorwaarden om orde, discipline en toewijding aan de studie te verkrijgen. Zijn ultieme doelstellingen van scholing en opvoeding zijn: godsdienstigheid, deugdzaamheid en een onbaatzuchtige inzet voor de medemensen.

Vorming van het verstand is voor hem slechts één aspect van de persoonlijkheid van jongeren; ook karakter- en gemoedsvorming zijn belangrijk. Sport en spel zorgen voor gezonde ontspanning. Strengheid en zachtmoedigheid gaan bij Victor Scheppers hand in hand.

Familiegevoel

Jongeren moeten zich als één familie voelen: iedereen verdient respect en niemand mag uitgesloten worden. Zwakke en nieuwe leerlingen worden aangemoedigd en ondersteund.

Deze visie van Victor Scheppers op onderwijs en opvoeding is terug te vinden in brieven, gebedenboeken en schoolreglementen. Daarbij komen zijn mensenkennis. respect voor élk kind en groot pedagogisch inzicht tot uitdrukking. Hij spoort ons aan op eigentijdse wijze die uitgesproken keuze voor zorgbehoevende jongeren te bewaken en in opvoedkundige handelingen om te zetten.

De permanent wijzigende maatschappelijke context vereist echter dat we deze opvoedkundige visie hertalen in functie van de noden van de hedendaagse jeugd in Vlaanderen. Dit document bevat dan ook de actualisering van ons pedagogisch project en de missie van de  Scheppersscholen  in de Vlaamse provincie.