Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Het begin

Uruguay in Zuid-Amerika

Uruguay is een klein landje, gelegen in het zuiden van Zuid-Amerika. De hoofdstad ervan is Montevideo, een stad met veel bomen en prachtige witte zandstranden die voor een speciale omkadering zorgen. 

Hier kwamen, zo ongeveer een 80 jaar geleden, de broeders van Onze- Lieve-Vrouw van Barmhartigheid aan. Ze vestigden zich in de Cerrito de la Victoria, een arbeiderswijk. Zo kon iedereen met hen in contact komen en het charisma van Monseigneur Victor Scheppers leren kennen.

Foto genomen vanop het plat dak van het college; in de verte ziet men de Iglesia del Cerrito

1931 was het begin van het College en Lyceum van Barmhartigheid. Het instituut begeleidt jongens en meisjes vanaf hun twee jaar in de Kleuterschool tot aan hun 17 of 18 jaar, wanneer ze hun Baccalaureaat behalen.

Buitenschoolse activiteiten

Met de school op kamp

Naast het schoolprogramma organiseert het instituut kampen voor de kinderen, zowel voor leerlingen van het lagere als van het middelbaar. Samen leven, spelen en zich amuseren in een sfeer van vrolijkheid en samen delen. Maar naast sport en spel wordt er ook tijd gemaakt voor God.

De oudere leerlingen volgen monitorencursussen om zo later aan de activiteiten van de jongeren deel te kunnen nemen.

Eucharistieviering tijdens het kamp

Dag van de Barmhartige student

Leerlingen van het 5de jaar verkleed als hippies uit de jaren 60

In september wordt de Dag van de Barm- hartige student gevierd. Dit valt in Uruguay sa- men met het begin van de lente.

In groepjes toveren de leerlingen van het secundair hun aula’s om tot totaal onherkenbare plaatsen. Elk groepje heeft ongeveer één uur om zijn lokaal te versieren in een thema naar keuze.

Er wordt gelet op de sfeer, de inkleding, de choreografie, enz. Het is een groot feest waar zowel leerlingen als leerkrachten aan deelnemen.

De Familie van Barmhartigheid

Leerlingen van het 3de jaar in de Far West

Op zaterdag 28 juni 2008 hield de Familie van Barmhartigheid haar eerste bijeenkomst. Het betreft een groep leken (functionarissen, ouders, vrienden van de stichting) die zich nauw betrokken voelen bij de Congregatie van de Broeders. Ze willen dieper ingaan op het Charisma en leven volgens de ingesteldheid van Monseigneur Victor Scheppers.

Typische kenmerken van de Familie van Barmhartigheid

 

Tijdens deze vergadering leidde Broeder Freddy het thema in. Hij gaf normen en doelstellingen, gekoppeld aan een eenvoudige, maar veelbetekenende viering, tijdens dewelke de tekens ons dichter brachten bij de bezieling die we willen ervaren. María Navarro vertelde ons over haar ervaringen tijdens de eerste ontmoeting met CEDES  in België.  Later stelde de groep enkele regels op zoals:

De Familie van Barmhartigheid

Elke eerste zaterdag van de maand samen de Eucharistieviering bijwonen; elke dag de gebeden van de Congregatie bidden: Officie van de Dag, Gebed tot O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid en Gebed om de zaligverklaring te bekomen van de Eerbiedwaardige priester Victor Scheppers. Daarnaast werd er ook beslist om een vormend en informatief bulletin uit te geven. Het eerste exemplaar is al verschenen.

Sociaal Werk

Colegio
Colegio y Liceo Misericordista

De Merendero  Solidaridad Misericordista (Eetzaal Barmhartige Solidariteit) werd in 1987 opgericht op initiatief van enkele kloosterlingen en met de steun van de Broeders van Barmhartigheid. Dit restaurant richt zich tot kinderen en families met socio-economische problemen en ging van start in de gebouwen van het College en Lyceum van Barmhartigheid.

Hoewel het de voornaamste taak is, houdt de Barmhartige Solidariteit zich niet alleen met eten bezig. Reeds vanaf het begin werden de taken uitgebreid: het stimuleren van ontmoetingen met families, het organiseren van bezoeken, het verlenen van hulp en inlichtingen in moeilijke situaties en het bezoeken en begeleiden van gevangenen. Al deze taken kunnen slechts verwezenlijkt worden dank zij het werk en de onvoorwaardelijke steun van de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij het Sociaal Werk, aangezien dit zonder hen gewoon nooit bestaan zou hebben.

Het schooltje Vader Victor

Na verloop van tijd was het nodig om de Merendero te verhuizen naar de buurt waar de beoogde doelgroep woonde. Dit met het oog op integratie en bekendmaking. Zo verhuisde de Merendero in 2000 naar Sorata 3946. Vanaf dan heet de Merendero Vader Victor, als eerbetoon aan de stichter van de Congregatie van de Broeders van Scheppers.

Op dit moment is de Merendero een steun voor 250 kinderen en volwassenen. Niet alleen met voeding, maar  sinds 2005 ook met huiswerkbegeleiding en bijwerklessen: dagelijks zo'n 65 kinderen die langskomen

In 2007 werd deze instelling voorgesteld in de scholen van de streek. Tegenwoordig is er informeel overleg met de onderwijzers van de kinderen om de problemen te kennen. Daarnaast hebben die kinderen elke week lessen informatica, muzikale expressie en lichamelijke opvoeding op basis van een overeenkomst met het Centro Comunal Zonal en het Ministerie van Toerisme en Sport.

In 2008 werd er een akkoord bereikt met het Ministerie van Sociale Ontwikkeling en loopt er in de instelling het programma En el país de Varela, Yo sí puedo (In het land van Varela kan ik het wel). Veertien moeders en vaders nemen deel aan dit alfa- betiseringsprogramma.

Sportdomein

Het Sportdomein van het Colegio y Liceo Misericordista is gevestigd in de Calle C. Repetto 4823, in de buurt van de wijk Piedras Blancas en heeft als naam Vader Victor. Dit sportdomein was eigendom van het Lyceum San Juan en kwam in 1996 in handen van de Broeders van Barmhartigheid.

Dag van de Familie van Barmhartigheid in 2007

Het voornaamste doel van het Domein is het aanbieden van ontspannende activiteiten aan leerlingen van het lagere en het middelbaar. Jaar na jaar kunnen de Broeders de accommodatie verbeteren, zodat ze nu beschikken over een voetbalveld met reglementaire afmetingen en een extra veld, een veld voor voetbal zeven tegen zeven, een zone voor twee volleybalvelden, een zandterrein om een discipline van atletiek te beoefenen, twee vestiaires met elk tien douches, toiletten, een bureau, een ruimte voor evenementen, enz.

Een boodschap in het zand met lichamelijke letters
Een boodschap in het zand met lichamelijke letters

De Broeders vinden dat sport een nuttig instrument in de opvoeding is en ze hechten dan ook veel belang aan het onderhoud van de accommodatie. Het sportdomein komt ook ten goede aan de maatschappij. Om die reden mogen ploegen van de Liga Universitaria er gebruik van maken. Jaar na jaar worden er toernooien tussen parochies en onderwijsinstellingen van de streek gehouden.

 In 2008 werd Papa-voetbal georganiseerd. Deze activiteit vindt op zondagvoormiddag plaats en richt zich tot de vaders van de leerlingen.