Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

MISSIE VAN DE SCHEPPERSSCHOLEN IN DE VLAAMSE PROVINCIE

 

Hoopvol mensbeeld

Honor Deo, Labor mihi, Utilitas proximo.

Op deze apostolische levensspreuk van stichter Victor Scheppers is ons pedagogisch handelen blijvend geënt. Wij hertalen deze basisinspiratie naar onze huidige opdracht als opvoed(st)ers:

Honor Deo: vanuit onze evangelische inspiratie hanteren wij een hoopvol mensbeeld.

Labor mihi: onze  deskundige inzet en ons sterk inlevingsvermogen bij elk contact met jongeren garanderen een attentvolle betrokkenheid,

Utilitas proximo: onze verantwoordelijke dienstbaarheid aan kwetsbaar-jonge medemensen en aan de   maatschappij als schepping-in-beweging biedt kansen voor élk kind.

Sanctiearm gezag

Wij implementeren deze spiritualiteit door een permanente zorg voor balans en evenwicht in ons opvoedkundig optreden. Via een geïnteresseerde nabijheid willen we positief gedrag stimuleren en nieuwe zorgbehoeften ontdekken. Dit laat ons toe om op omzichtige, sanctiearme wijze om te springen met gezag. Wij voeden jongeren op tot relatiebekwame, positief-kritische, solidaire, sociaal-geëngageerde en levenslustige jongvolwassenen. In elke dagelijkse handeling streven we een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na. Hechte verbondenheid met allen die zich hiertoe engageren, biedt duidelijkheid en houvast voor de ons toevertrouwde jongeren. 

De realisatie van dit uitdagend opvoedingsproject met traditie zien alle betrokkenen als een uiterst zinvolle bijdrage tot de ontplooiing en waardigheid van de [jonge] medemens. Met dit engagement verankeren wij onze Scheppersscholen binnen het net van kwaliteitsvol katholiek onderwijs in Vlaanderen.