Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

In de Begijnenstraat in Mechelen richt Victor Scheppers een middag- en zondagsschool op voor arbeidende kinderen.

De eerste gedachte aan een congregatie van broeders zou Victor Scheppers ingegeven zijn door het verlangen de stabiliteit van zijn school te verzekeren.