Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

In Italië zijn er nog vijf communiteiten. Vier daarvan zijn verbonden aan een Scheppersinstituut.