Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

In 1839 stichtte Victor Scheppers de Congregatie van de Broeders van O.-L.-V. van Barmhartigheid in Mechelen in België. Die congregatie bracht in het stichtingsland België, in Europa en zelfs in andere werelddelen tal van Scheppersvestigingen tot stand. Veel van die vestigingsplaatsen werden in de loop der jaren opgeheven als Schepperswerk, maar sommige groeiden uit tot grote Scheppersscholen en apostolische werken.