Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Omzendbrieven van Broeder Generaal Overste Paolo Barolo.