Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

42 afbeeldingen

  De wieg waarin Victor Scheppers lag.

________________________________________

 

Jeugdfoto van Victor Scheppers

________________________________________

  

 Jeugdportret van Victor Scheppers

________________________________________

 

Vader van Victor Scheppers

________________________________________

Wapenschild van de familie Scheppers

________________________________________

Ouderlijk huis van Victor Scheppers

________________________________________

Handschrift van Victor Scheppers uit een oud gebedenboek

________________________________________

Priester Victor Scheppers

________________________________________

 De eerste drie :  Br. Rumoldus, Br. Vincent en Br. Aloysius

________________________________________

Het Moederhuis van de broedercongregatie in Mechelen

________________________________________

 Het Scheppersinstituut  -  het klooster Thabor  -  in Mechelen

________________________________________

Zusters van O.-L.-V. van Barmhartigheid

________________________________________

 

Ed. Ducpétiaux, inspecteur-generaal van de gevangenissen

________________________________________

 

Mgr. Fréderic-François-Xavier de Mérode

________________________________________

 Mgr. Scheppers omringd door enkele belangrijke medewerkers

________________________________________

 Paus Pius IX

________________________________________

Mgr. Victor Scheppers

________________________________________

Broeders in Saint-Hubert

________________________________________

Kanunnik Scheppers (vierde van links) tijdens de begrafenis van kardinaal Sterckx

________________________________________

Stichter Victor Scheppers

________________________________________

Victor Scheppers

________________________________________

Mgr. Scheppers opgebaard in de rouwkapel

________________________________________

Victor Scheppers, stichter van twee congregaties

________________________________________

Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid, patrones van de twee door Mgr. Scheppers gestichte congregaties

________________________________________

Br Cassien, tweede Algemene Overste

________________________________________

Overbrenging van de stoffelijke resten van Victor Scheppers van het kerkhof van Walem naar het Moederhuis in Mechelen

________________________________________

Voormalige grafkapel van Victor Scheppers in het Scheppersinstituut in Mechelen

________________________________________

De nieuwe grafkapel van Victor Scheppers in het Scheppersinstituut in Mechelen

________________________________________

De nieuwe grafkapel van Victor Scheppers in het Mechelse Scheppersinstituut

________________________________________

Herdenkingskeramiek in de nieuwe grafkapel bij gelegenheid van 150 jaar broedercongregatie

________________________________________

De graftombe van Victor Scheppers in de nieuwe grafkapel

________________________________________

Op 16 maart 1987 werd Mgr. Victor Scheppers door Z. H. Paus Johannes Paulus II  tot  EERBIEDWAARDIGE  verheven.

________________________________________

 

Hervatting proces zaligverklaring van Victor Scheppers in Mechelen

________________________________________

Proces zaligverklaring van Victor Scheppers in Mechelen met kardinaal Suenens

________________________________________

Ouderlijk huis van Scheppers in Mechelen

________________________________________

Leuze

Aan God de eer, voor mij het werk, voor de evenmens het nut. Zo klinkt de leuze van Victor Scheppers.

________________________________________

Aan de Scheppersschool in Nyakabiga in Burundi

____________________________________

 

Korte levensschets van Victor Scheppers op gebedsprentje

________________________________________

Korte levensschets van Victor Scheppers op gebedsprentje

________________________________________

 Gebed om de zaligverklaring te bekomen van Victor Scheppers

________________________________________

Gebed om de zaligverklaring te bekomen van Victor Scheppers

Meer artikelen...

 1. Scheppers in oude prentbriefkaarten
 2. Overbrenging Scheppers naar Mechelen
 3. Viering 125 jaar broedercongregatie
 4. Viering 150 jaar broedercongregatie
 5. Juvenaat Anderlecht in prentbriefkaarten
 6. Sint-Victorinstituut in Alsemberg
 7. Sint-Victorinstituut in Alsemberg in prentbriefkaarten
 8. Scheppersinstituut in Mechelen
 9. Gedenkboek 75 jaar Scheppersinstituut in Mechelen
 10. Scheppersinstituut in Antwerpen
 11. Scheppersinstituut in Wetteren
 12. Gewezen Scheppersstichtingen
 13. Gehandicaptenzorg in het MPI in Mutwenzi in Burundi
 14. Uitspreken geloften door Burundese jongeren