Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

37 afbeeldingen

Het gebouw met de vlaggenmasten, het Schuttershuis of Drij Coningen, was de eerste kern van Sint-Victor.

________________________________________

De nieuwe hoofdingang sinds 1892. Van 1985 woning van de broedergemeenschap.

________________________________________

De kapel van Sint-Victor, gebouwd in 1897, sinds 1976 niet meer in gebruik als kapel.

________________________________________

De broedergemeenschap kort na de eeuwwisseling van 1900, met midden vooraan broeder Pascal.

________________________________________

Gouden jubileum op 25 mei 1911 : Baron Silvercruys verwelkomt kardinaal Mercier aan de hoofdingang van Sint-Victor.

________________________________________

Franse weesjongens in Sint-Victor tijdens de eerste wereldoorlog in 1918.

________________________________________

Franse weesjongens in Sint-Victor tijdens de eerste wereldoorlog in 1918.

________________________________________

Links pianohokjes tot 1931 en rechts toiletten tot 1952.

________________________________________

Broeder Theodoor De Koninck, stichter van de Scheppersnormaalschool

________________________________________

De Scheppersnormaalschool, gebouwd in 1931, nu humaniora.

________________________________________

De humaniora en de lagere school voor 1952.

________________________________________

Boven de overdekte speelplaats worden in 1956 klaslokalen en kamers gebouwd.

________________________________________

Recreatie in de tuin, nu speelplaats van de lagere school.

________________________________________

 

Kerstviering in de turnzaal in 1958 :  het Sint-Victorkoor treedt op.

________________________________________

Het Sint-Victorinstituut in Alsemberg.

________________________________________

Sint-Victor verovert de Kardinaalsbeker in 1957. De triomferende schoolploeg in het Beerschotstadion.

________________________________________

De lagere schoolgebouwen, gebouwd in 1959, met op de eerste verdieping de B.L.O.-afdeling.

________________________________________

Inhuldiging van het standbeeld van Victor Scheppers tijdens het eeuwfeest van het Sint-Victorinstituut in 1961

________________________________________

Eeuwfeest in 1961 :   Mgr. Daem aan het woord in de gemeentelijke feestzaal.

________________________________________

Optocht van de gemeentelijke overheid en de broeders op 11 mei 1961, eeuwfeest van Sint-Victor.

________________________________________

In 1965 werd begonnen met de bouw van sanitair, auditorium, drie klassen en een lift.

________________________________________

Algemeen zicht op het Sint-Victorcomplex in Alsemberg anno 1970.

________________________________________

Beneden lagere school en boven B.L.O.

________________________________________

Basisschool in Beersel, van 1976 af Sint-Victorschool.

________________________________________

Basisschool in Dworp, van 1976 af Sint-Victorschool.

________________________________________

Schoolteam lagere school en kleuterschool.

________________________________________

Modern normaalschoolleven :  de volleybalploeg met kandidaat-onderwijzeressen in 1984.

________________________________________

Schoolteam bijzonder onderwijs.

________________________________________

Polyvalente zaal, vroeger kapel

________________________________________

Verbouwing in 2003 :  kleuterklassen, lift, keuken en eetzaal

________________________________________

Neogotische kapel, gebouwd in 1897, thans polyvalente zaal

________________________________________

De hertogelijke Onze-Lieve-Vrouwkerk, bedevaartsoord in Alsemberg, met links beneden de pastorie en daarnaast het niet-zichtbare kloostergebouw van de broedergemeenschap

________________________________________

Toneelopvoering met een groot aantal acteurs in de vijftiger jaren van vorige eeuw

________________________________________

Broeder Pascal Denteneer, directeur van 1900 tot 1916

________________________________________

Vernieuwde schoolingang in 2006

________________________________________

Nieuwe kleuterschool in 2004 in gebruik genomen

________________________________________

 Op 25 september 2011 werd het 150-jarig bestaan van het Sint-Victorinstituut plechtig geopend met een eucharistieviering in de hertogelijke Onze-Lieve-Vrouwekerk in Alsemberg.