Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

16 afbeeldingen

Victor Scheppers vereerde vanaf zijn prille jeugd de Allerheiligste Maagd Maria.

________________________________________

In oktober 1818 wordt de jeugdige Victor Scheppers door  zijn  vader naar het college van Aalst gebracht.

________________________________________

De jonge  student  Victor Scheppers besteedt zijn vrije uren aan ’t godsdienstig onderwijs der jonge werklieden.

________________________________________

Eens priester gewijd verzamelde Victor Scheppers de arme en onwetende kinderen in zijn woning om ze op te voeden en te onderrichten.

________________________________________

De aartsbisschop Van Mechelen bezoekt de school van priester Victor Scheppers.

________________________________________

 

In 1840  biedt  Victor Scheppers aan de inspecteur-generaal van de gevangenissen de diensten aan van zijn  pas  gestichte  Congregatie  der  Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid.

________________________________________

In 1843  staan  de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid  ten dienste van de gevangenen in de militaire gevangenis in Aalst.

________________________________________

In 1845 verzorgen de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw   van   Barmhartigheid  de  zieken  in  de gevangenis in Gent ten tijde  ener  besmettelijke ziekte.

________________________________________

In 1854 biedt Mgr Scheppers tijdens een audiëntie de  Constituties  van  zijn  Congregatie  aan   paus Pius IX ter goedkeuring aan.

________________________________________

In 1854 vergezelt Mgr Scheppers de paus tijdens zijn bezoek aan de Ste-Balbina-gevangenis waar jonge  delinquenten   door  de  broeders  worden opgevoed.

________________________________________

De  Zusters  van  Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid onderwijzen arme meisjes.

________________________________________

Mgr. Scheppers sticht te  Mechelen een genootschap van  de  H. Vincentius  a Paulo , waarvan  meerdere hooggeplaatste personen deel uitmaken.

________________________________________

Mgr. Scheppers op bezoek bij de bejaarden van het godshuis , dat  door  zijn  kloosterlingen  wordt bestuurd.

________________________________________

Mgr Scheppers is vurig voorstander van de Gedurige Aanbidding.

________________________________________

Op  7  maart  1877  sterft  Mgr.  Scheppers  in  zijn geboortestad Mechelen.

________________________________________

Mgr Scheppers verheerlijkt door de werken die hij gesticht heeft.

Meer artikelen...

 1. Overbrenging Scheppers naar Mechelen
 2. Viering 125 jaar broedercongregatie
 3. Viering 150 jaar broedercongregatie
 4. Juvenaat Anderlecht in prentbriefkaarten
 5. Sint-Victorinstituut in Alsemberg
 6. Sint-Victorinstituut in Alsemberg in prentbriefkaarten
 7. Scheppersinstituut in Mechelen
 8. Gedenkboek 75 jaar Scheppersinstituut in Mechelen
 9. Scheppersinstituut in Antwerpen
 10. Scheppersinstituut in Wetteren
 11. Gewezen Scheppersstichtingen
 12. Gehandicaptenzorg in het MPI in Mutwenzi in Burundi
 13. Uitspreken geloften door Burundese jongeren