Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

16 afbeeldingen

Victor Scheppers vereerde vanaf zijn prille jeugd de Allerheiligste Maagd Maria.

________________________________________

In oktober 1818 wordt de jeugdige Victor Scheppers door  zijn  vader naar het college van Aalst gebracht.

________________________________________

De jonge  student  Victor Scheppers besteedt zijn vrije uren aan ’t godsdienstig onderwijs der jonge werklieden.

________________________________________

Eens priester gewijd verzamelde Victor Scheppers de arme en onwetende kinderen in zijn woning om ze op te voeden en te onderrichten.

________________________________________

De aartsbisschop Van Mechelen bezoekt de school van priester Victor Scheppers.

________________________________________

 

In 1840  biedt  Victor Scheppers aan de inspecteur-generaal van de gevangenissen de diensten aan van zijn  pas  gestichte  Congregatie  der  Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid.

________________________________________

In 1843  staan  de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid  ten dienste van de gevangenen in de militaire gevangenis in Aalst.

________________________________________

In 1845 verzorgen de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw   van   Barmhartigheid  de  zieken  in  de gevangenis in Gent ten tijde  ener  besmettelijke ziekte.

________________________________________

In 1854 biedt Mgr Scheppers tijdens een audiëntie de  Constituties  van  zijn  Congregatie  aan   paus Pius IX ter goedkeuring aan.

________________________________________

In 1854 vergezelt Mgr Scheppers de paus tijdens zijn bezoek aan de Ste-Balbina-gevangenis waar jonge  delinquenten   door  de  broeders  worden opgevoed.

________________________________________

De  Zusters  van  Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid onderwijzen arme meisjes.

________________________________________

Mgr. Scheppers sticht te  Mechelen een genootschap van  de  H. Vincentius  a Paulo , waarvan  meerdere hooggeplaatste personen deel uitmaken.

________________________________________

Mgr. Scheppers op bezoek bij de bejaarden van het godshuis , dat  door  zijn  kloosterlingen  wordt bestuurd.

________________________________________

Mgr Scheppers is vurig voorstander van de Gedurige Aanbidding.

________________________________________

Op  7  maart  1877  sterft  Mgr.  Scheppers  in  zijn geboortestad Mechelen.

________________________________________

Mgr Scheppers verheerlijkt door de werken die hij gesticht heeft.