Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

42 afbeeldingen

  De wieg waarin Victor Scheppers lag.

________________________________________

 

Jeugdfoto van Victor Scheppers

________________________________________

  

 Jeugdportret van Victor Scheppers

________________________________________

 

Vader van Victor Scheppers

________________________________________

Wapenschild van de familie Scheppers

________________________________________

Ouderlijk huis van Victor Scheppers

________________________________________

Handschrift van Victor Scheppers uit een oud gebedenboek

________________________________________

Priester Victor Scheppers

________________________________________

 De eerste drie :  Br. Rumoldus, Br. Vincent en Br. Aloysius

________________________________________

Het Moederhuis van de broedercongregatie in Mechelen

________________________________________

 Het Scheppersinstituut  -  het klooster Thabor  -  in Mechelen

________________________________________

Zusters van O.-L.-V. van Barmhartigheid

________________________________________

 

Ed. Ducpétiaux, inspecteur-generaal van de gevangenissen

________________________________________

 

Mgr. Fréderic-François-Xavier de Mérode

________________________________________

 Mgr. Scheppers omringd door enkele belangrijke medewerkers

________________________________________

 Paus Pius IX

________________________________________

Mgr. Victor Scheppers

________________________________________

Broeders in Saint-Hubert

________________________________________

Kanunnik Scheppers (vierde van links) tijdens de begrafenis van kardinaal Sterckx

________________________________________

Stichter Victor Scheppers

________________________________________

Victor Scheppers

________________________________________

Mgr. Scheppers opgebaard in de rouwkapel

________________________________________

Victor Scheppers, stichter van twee congregaties

________________________________________

Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid, patrones van de twee door Mgr. Scheppers gestichte congregaties

________________________________________

Br Cassien, tweede Algemene Overste

________________________________________

Overbrenging van de stoffelijke resten van Victor Scheppers van het kerkhof van Walem naar het Moederhuis in Mechelen

________________________________________

Voormalige grafkapel van Victor Scheppers in het Scheppersinstituut in Mechelen

________________________________________

De nieuwe grafkapel van Victor Scheppers in het Scheppersinstituut in Mechelen

________________________________________

De nieuwe grafkapel van Victor Scheppers in het Mechelse Scheppersinstituut

________________________________________

Herdenkingskeramiek in de nieuwe grafkapel bij gelegenheid van 150 jaar broedercongregatie

________________________________________

De graftombe van Victor Scheppers in de nieuwe grafkapel

________________________________________

Op 16 maart 1987 werd Mgr. Victor Scheppers door Z. H. Paus Johannes Paulus II  tot  EERBIEDWAARDIGE  verheven.

________________________________________

 

Hervatting proces zaligverklaring van Victor Scheppers in Mechelen

________________________________________

Proces zaligverklaring van Victor Scheppers in Mechelen met kardinaal Suenens

________________________________________

Ouderlijk huis van Scheppers in Mechelen

________________________________________

Leuze

Aan God de eer, voor mij het werk, voor de evenmens het nut. Zo klinkt de leuze van Victor Scheppers.

________________________________________

Aan de Scheppersschool in Nyakabiga in Burundi

____________________________________

 

Korte levensschets van Victor Scheppers op gebedsprentje

________________________________________

Korte levensschets van Victor Scheppers op gebedsprentje

________________________________________

 Gebed om de zaligverklaring te bekomen van Victor Scheppers

________________________________________

Gebed om de zaligverklaring te bekomen van Victor Scheppers