Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

De heilige Vincentius a Paulo ontplooide tijdens zijn leven tal van caritatieve werken. 

Stichting van de congregatie

Hij stichtte de Congregatie der Missiën, ook Lazaristen genoemd. Met Louise de Marillac richtte hij in 1633 de Congregatie der Liefdezusters van Vincentius a Paulo op. Vincentius werd het toonbeeld van evangelisatie, verkondiging bij en hulp aan de minstbedeelden. In de 19de eeuw was hij bijzonder populair bij sociaalvoelende katholieken, zowel leken als priesters.

Sint-Vincentius a Paulo
Sint-Vincentius a Paulo

Een liefdadigheidsvereniging

Het Sint-Vincentius a Paulogenootschap, in 1833 te Parijs door Fréderic Ozanam gesticht, was een liefdadigsheidvereniging voor leken die door apostolaatwerken de samenleving wilden herkerstenen en de Kerk tot nieuwe bloei wilden brengen. Het accent lag niet zozeer op persoonlijke heiliging, dan wel op liefdadigheid door hulp en onderricht aan de armen.

Verspreiding en genootschappen

In België werd het genootschap o.a. verspreid door de jezuïet Jean-Baptiste Boone (1794-1871), rector van het Sint-Michielscollege te Brussel (het huidige Sint-Jan Berchmanscollege). In 1841 werd te Luik een eerste genootschap gesticht. Het jaar daarop volgde Brussel. Victor Scheppers zorgde in 1851 voor de oprichting van een genootschap te Mechelen.

Bron : SCHEPPERS, ONZE SCHOOL door An Hermans en gedrukt in 2002