Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

De zesde dag van de maand Floréal, in het jaar X van de Franse Revolutie d.w.z. op 25 april 1802, werd in het gezin van Corneel-Jozef Scheppers (1768-1841) en Johana Maria Theresia Estrix (1764-1815) een vierde kindje geboren.

Geboorte van Victor Scheppers

Wieg waarin Victor Scheppers lag

De jongste in de rij, Victor Jean-Baptiste Corneille, kwam het welstellende brouwersgezin vergroten na Jeanne Françoise Cornélie (1797-1813), Corneille Jean Joseph (1798-1828) en Catherine Lucie Cornélie (1799-1817).

De woning Sint-Christoffel, die het gezin bewoonde in de Sinte-Kathelijnestraat - door de Fransen omgedoopt tot de Rue d'Anvers - werd later afgebroken en verbouwd tot het huidige huis, nummer 21.

Veranderde het huis waar de wieg van Victor Scheppers stond, de wieg zelf werd naar verluidt in de familie bewaard en werd door Gaétan Scheppers de Bergstein, een van de afstammelingen van Joseph, de vier jaar oudere broer van Victor, aan de broedercongregatie geschonken.

De welstellende Families Scheppers en Estrix

De families Scheppers en Estrix behoorden tot de meest welstellende van Mechelen. Een oom langs moederszijde, Jean-François-Xavier Estrix, die in 1818 in de adelstand verheven werd, stierf in 1826 als burgemeester van Mechelen.

De familie Scheppers was er één van brouwers en magistraten. Vader en grootvader Scheppers, beiden brouwers, hadden de handen vol met het beheer van hun goederen en bewogen zich in het politieke milieu.

Stamboom van de familie Scheppers

Grootvader Jules-Pierre-Joseph (1730- 1801) stelde,   zoals een zestigtal andere families in Mechelen, onder het Franse Bewind zijn huis open voor geheime misvieringen.

Grootmoeder Jeanne-Marie-Thérèse Poullet (1726-1809) was afkomstig uit een welstellende familie, die zich onderscheidde in het Belgische sociale en politieke leven.

Vader Corneel Jozef was schepen van de stad Mechelen tijdens het Nederlandse Bewind en kon als enige van het college in functie blijven na de Belgische revolutie. Hij bekleedde een tijdlang het mandaat van provincieraadslid en van bestendig afgevaardigde van de provincie Antwerpen.

Bron : SCHEPPERS, ONZE SCHOOL door An Hermans en gedrukt in 2002.