Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Vanaf de jaren 1960 kreeg de congregatie - zoals vrijwel alle religieuze instituten - te kampen met een slinkend aantal roepingen. De inkrimping en vergrijzing van het ledenbestand zorgden onder meer voor een toenemende lekeninbreng in de onderwijsactiviteit van de congregatie.

Vlaanderen 

In Vlaanderen stopte in 2004 de laatste broeder zijn activiteit in het onderwijs. Enkele jaren vroeger nam de laatste broeder directeur afscheid van de schoolleiding.

Al enkele tientallen jaren werden lekenmedewerkers ingeschakeld in de Scheppersscholen, zowel mannen als vrouwen. Eerst als leerkrachten en hulppersoneel, later ook als directeur of directrice.

Ook in de Inrichtende machten  zijn leken in de meerderheid. In 2003 werd de Onderwijsraad Scheppers (ORS)  opgericht, die de Raad van Bestuur kan adviseren in aangelegenheden betreffende de goede werking van de Scheppersscholen. Tevens wordt die ORS belast met het medebewaken van de missie in het onderwijs in de geest van Mgr. Scheppers.

Intussen zag ook een Onderwijsdienst Scheppers (ODS) het licht. Die ondersteunt bijvoorbeeld de directeurs en de boekhouders bij de implementatie van de verplichtingen van de nieuwe wet op de VZW’s.

Lekenmedewerkers van de Vlaamse provincie op Romereis

In 2004, ter gelegenheid van de 165ste verjaardag van de stichting van de congregatie, dankten Broeder Generaal Overste en Broeder Provinciaal van Vlaanderen alle medewerkers die de verantwoordelijkheid in onze Vlaamse scholen dragen door hen een Romereis aan te bieden.

Het werd  zo’n fijne ervaring van verbondenheid met de Scheppers-familie dat er van 2005 af een vervolg kwam met een jaarlijkse bijeenkomst in een van de Scheppersinstituten in Vlaanderen .

Van 12 tot en met 20 april 2008 was CEDES  -  de internationale overkoepelende groep van leken en broeders -  op werkbezoek in de Vlaamse Scheppersinstituten. (CEDES = Centre d'études Scheppers).

Lekenmedewerkers samen met Broeders in Santiago del Estero in Argentinië

De Belgische Provincie verwelkomde medewerkers uit Argentinië, Canada, Italië en Uruguay. Die medewerkers logeerden in het Scheppersinstituut in Mechelen, het  moederhuis  van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid of de Broeders van Scheppers naar hun stichter Victor Scheppers. Zijn lichaam rust in een grafkapel in het instituut.

Elders

Ook in het apostolaat buiten Vlaanderen nemen meer en meer leken deel aan het opvoedingsproject van de congregatie, ook in leidende functies.