Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Op 22 oktober laatstleden werden de nieuwe lokalen voor het middelbaar onderwijs van het instituut Nuestra Señora de Luján officieel ingewijd. De ceremonie werd bijgewoond door de pauselijke nuntius, zijn hoogeerwaarde Excellentie Monseigneur Adriano Bernardini. De Congregatie werd vertegenwoordigd door zijn Generaal Overste Broeder Paolo Barolo, de Algemeen Econoom Broeder Christian Delvigne, de afgevaardigde in Latijns-Amerika, Broeder Roberto Piccolo , de Broeders Roberto Villa en Vicente Maza en de pedagogisch begeleider Luc Dekelver. 

Ook regeringsafgevaardigden en ambtenaren van onderwijs van Buenos Aires waren samen met de vicaris voor onderwijs, Fr. Juan Torrella aanwezig op de ceremonie. Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, financiële instellingen en van de actieve bevolking uit de streek waren eveneens van de partij.De directieteams van de Instituten Nuestra Señora de Luján en Dámasa Zelaya de Saavedra waren aanwezig samen met hun docenten, medewerkers, leerlingen en oudgedienden van de scholen.

Na het doorknippen van het lint en de zegening en na het welkomstwoord en de dankbetuigingen van Elba Romitelli, Algemeen Directeur van het Werk van Barmhartigheid (Obra Misericordista) van Buenos Aires, aanhoorden de aanwezigen de boodschappen van de pauselijke Nuntius en van Broeder Roberto Piccolo en ontving men de pauselijke zegen.

Het muziekkorps van de stadspolitie begeleidde, tijdens het eerste deel van de plechtigheid, de lofzang en de groet aan de vlaggen. Deze werden gedragen door leerlingen van de beide Scheppersscholen van Buenos Aires.

Gedurende het tweede deel van de ceremonie toonde men een video over de werking van de school. De rector van het middelbaar onderwijs, Lic. Ma Victoria Bonduel, zinspeelde in haar toespraak op de fusie van beide secondaire scholen. Vervolgens toonden de leerlingen hun artistieke kunnen met een toneelopvoering, een optreden van het schoolkoor en het orkest Camerata Vocalis. Dit alles was het resultaat van de harde werklust van de leerlingen, oudleerlingen en leerkrachten van de verschillende afdelingen.

De Generaal Overste, Broeder Paolo Barolo sloot de ceremonie af met een oproep tot de onderwijsgemeenschap te blijven ijveren het beste van zichzelf te geven. Op het einde gaf men geschenken aan de afgevaardigden van de Congregatie en aan de bouwverantwoordelijken van de nieuwbouw.

Na de ceremonie konden de aanwezigen de lokalen bezichtigen. Ze werden rondgeleid door de leerlingen van de school die bovendien verantwoordelijk waren voor de technische aspecten (licht, geluid, verfilming). Na het bezoek werden de aanwezigen uitgenodigd rond de feesttafel. Hier kon men vriendschapsbanden nauwer aanhalen en afspraken maken voor de toekomst van de Obra Misericordista van Buenos Aires nauwer aanhalen.