Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Op 27 september vierde het Sint-Vincentiusinstituut in de wijk La Catholica hun patroonheilige.

Sint-Vincentius a Paulo

Vanuit het Sint-Vincentiusinstituut droegen alle leerlingen in groen uniform hun patroonheilige door alle straten van hun wijk, een van de armste wijken van Santiago del Estero. In feestelijke stemming met zang, slingers en ballonnen kwam de stoet aan bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barm- hartigheid. Daar ging broeder Roberto voor in een gebedsdienst, waarna hij de zegen uitsprak over de kinderen en hun ouders, die talrijk aanwezig waren.

Het patroonfeest stond in het teken van het jaarthema  Ik ben gekomen opdat ze zouden leven en wel overvloedig. Daarmee wilden we onderstrepen dat het leven als gave Gods niet alleen beschermd moet worden, maar ten volle geleefd. Heiligen zijn mensen die volop leefden van het christelijk geloof. Zij zijn ons voorbeeld om ons geloof te beleven en aldus te groeien naar onze identiteit. Onze patroon Sint-Vincentius is de heilige van de armen en van degenen die de armen helpen..