Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Onder het thema "De Heer leidt de stappen van hij die trouw is …" kwamen wij, de raden van bestuur van Montevideo uit Uruguay en van Santiago del Estero en Buenos Aires uit Argentinië, samen in Villa del Huerto (Prov. van Buenos Aires).

Gedurende deze driedaagse dachten we na over de ideologie van de werken van Barmhartigheid van Latijns-Amerika om de nodige aanpassingen te doen overeenkomstig de veranderingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan.

De bijeenkomst, die georganiseerd werd door de ploeg van Santiago del Estero, werd officieel ingeleid met een welkomstwoord van Broeder Roberto Piccolo, Afgevaardigde van de Superieur voor Latijns-Amerika.

Op de dagelijkse agenda stond:

  • momenten van gebed: tijdens dewelke, het pad van Bartimeüs (Marcos 10, 46-52) volgend, we aan Jezus vroegen dat hij onze ogen opent en we onze mantels kunnen afgooien.
  • voordrachten: Deze werden gebracht door Br. Paolo (Geschiedenis van het ontstaan van de ideologie. De inhouden van de ideologie die onveranderd blijven.) , de ploeg van Santiago del Estero (Herzieningsproces van de ideologie) en door Br. Roberto Villa (Historisch-kerkelijke context vroeger en nu)
  • groepswerk: de groepen bestonden uit vertegenwoordigers van elk Werk. Men analyseerde de voorstellen tot wijziging van elk punt van de ideologie, zoals de format, het ontwerp en de verspreidingsstrategieën.
  • gemeenschappelijke inzet: Onder leiding van Délfor Monil deelde men de voorstellen van elke groep mee en werd er over beraadslaagd.

Al het uitwerkte materiaal zal verwerkt worden door de ploeg van Santiago del Estero om zo vorm te geven aan de nieuwe Ideologie. Men zal het naar elke Raad van Bestuur sturen ter kennisname en om te vragen een bijdrage of suggestie toe te voegen. Daarna zal het voorgelegd worden aan de Superieur ter goedkeuring. 

Het was natuurlijk niet alleen werken. We konden ook genieten van ontspanningsmomenten die verzorgd werden door de ploeg van Buenos Aires. Deze momenten hielpen ons de directies te leren kennen en de vriendschapsbanden te versterken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een bezoek aan de Basiliek van Nuestra Señora de Luján om onze Moeder te danken voor de gekregen zegen en om haar hulp te vragen ons werk verder te kunnen zetten.