Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Veel overlijdens in de familie van Victor Scheppers. Hij gaat naar het seminarie.

26-04-1796

In  de  St-Romboutskerk  in  Mechelen  treedt  Cornelius  J.  Scheppers  (+1841, 73 j.)  in  het  huwelijk  met  Joanna M. Th. C.  Estrix, (+1815, 51 j.)

25-04-1802

De geboorte van Victor J.B.C.Scheppers in huis Sint-Christophe nr. 21, in de Gelijkheidsstraat, later de Sint-Catherinastraat,  in Mechelen.

26-04-1802

Victor Scheppers wordt ten huize gedoopt.

25-02-1813

Sterfdag van Joanna Fr. C. Scheppers, zuster van Mgr. Scheppers, 16 jaar oud 

14-04-1814

Victor doet zijn eerste communie in de St-Janskerk te Mechelen als leerling van het Pensionaat van E.H. Moons, pastoor.

1814

Door het verdrag van Wenen wordt België met Nederland verenigd.

1815

Victor Scheppers begint zijn humaniorastudiën bij E.H.Verloey, prefect, in de Begijnenstraat. In 1816 wordt de instelling naar de St-Jansstraat overgebracht en heet nu St-Janscollege. Feitelijk is dat het Klein Seminarie. 

07-10-1815

Sterfdag van Joanna M.Th.C. Estrix, moeder van Mgr. Scheppers, 51 jaar oud

12-04-1817

Sterfdag van Catherina L.C. Scheppers, zuster van Mgr. Scheppers, 17 jaar oud

17-10-1817

Ouderlijk huis van Victor Scheppers in Mechelen

Prins François A. de Méan wordt als Aartsbisschop te Mechelen 

10-1818

Victor Scheppers gaat naar het St-Jozefscollege te Aalst, toen bestuurd door diocesane priesters, met E.H. Van Crombrugghe als  Principaal. Hij blijft er tot augustus 1820.

1818

Cornelius J. Scheppers, vader van Victor, koopt het huis  In de Swaen  op de Grote Markt en vervangt de houten gevel door een van steen. Daar komt hij wonen met zijn twee zonen C.J. Jozef en Victor

20-11-1825

Nieuw Koninklijk Besluit : de seminaristen, ingetreden na 11 juli, moeten het seminarie verlaten. Dit gebeurt op 9 december te Mechelen. 

12-01-1826

Overlijden van Jan Fr. X. Estrix, oom van Victor Scheppers. Hij was adjunct van de burgemeester in 1807, later schepen en dan burgemeester van Mechelen. Hij werd opgenomen in de nationale adel op 16.12.1818. Hij huwde op 11.11.1799 Barbara Fr.M.E. de Nelis, die meter werd van Victor Scheppers. 

12-06-1826

Sterfdag van Jan-Fr. Scheppers, oom van Victor Scheppers, geboren op 6.09.1760. Hij was voorlopig administrator van Mechelen in 1792 en brouwer In de Posthoorn in de Schoutestraat. Hij huwde achtereenvolgens Maria-Th-P. Parasiers, 2 kinderen en Anna C.J. Vermijlen, 6 kinderen.

24-07-1828

Sterfdag van C.J. Jozef Scheppers, broer van Victor; 30 jaar oud. Hij liet vier minderjarige kinderen na; Jozef, van wie nakomelingenschap; Constantin, uitgeweken naar Canada; Victoire, huwt met Alexander Deudon d’Cornelie, … huwt met 1) P.Pijcke d’Ideghem, 2) Jacques Verhaegen, zonder nageslacht.

02-10-1829

Door een koninklijk besluit wordt de heropening der Seminaries toegelaten.

02-01-1830

Rondschrijven, gedrukt in beide landstalen, van de Secretaris van het Aartsbisdom, gericht tot de Pastoors, waarin de kandidaat-priesters worden uitgenodigd zich aan te melden voor het toelatingsexamen op 7 januari te 9 u. in het Groot Seminarie.

Het Scheppersarchief bevat daarbij een handschrift, gericht tot Victor Scheppers, meldend dat hij, na examen, waardig en bekwaam is bevonden, en dat hem uitnodigt in het Groot Seminarie in te treden op 26 januari a.s.

28-01-1830

Victor Scheppers doet zijn intrede in het seminarie te Mechelen.

04-10-1830

Ingevolge de septemberopstanden wordt de onafhankelijkheid van België uitgeroepen en besluit men een Voorlopig Bewind aan te stellen.

19-11-1830

Victor Scheppers ontvangt de mindere orden te Gent van Mgr. Van de Velde, want Prins de Méan, Aartsbisschop van Mechelen, was ziek en stierf in januari 1831. Zijn opvolger werd pas in april 1832 gewijd.