Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Priester Victor Scheppers begint met een broedercongregatie.

15-01-1831

Overlijden van Mgr. De Méan, Aartsbisschop van Mechelen. EE.HH. Sterckx en Forgeur worden Vicarissen van het Kapittel.

28-05-1831

Victor Scheppers wordt subdiaken gewijd te Gent door Mgr. Van de Velde.

21-07-1831

Leopold I wordt Koning der Belgen.

17-12-1831

Victor Scheppers wordt diaken gewijd te Gent door Mgr. Van de Velde.

Vanaf zijn eerste seminariejaar, wordt hij gelast met catechismusonderricht aan de armen, die in het Hof van Egmont, de Putterie genoemd, te werk waren gesteld. Daarna mag hij iedere zondag te 14 u. catechismusonderricht geven aan de kinderen van St-Romboutsparochie. 

08-04-1832

Engelbert Sterckx wordt Aartsbisschop gewijd.

13-04-1832

Victor Scheppers wordt priester gewijd door Mgr. Sterckx, als eerste wijdeling van de nieuwe bisschop. 

25-04-1832

Victor Scheppers doet zijn Eremis in de St-Romboutskerk, waar ook zijn wijding plaatshad. Na de mis, komt Mgr. Sterckx hem en zijn vader gelukwensen.

05-1832

Victor Scheppers wordt gelast met toezicht op de scholen van de St-Romboutsparochie en mag er catechismusonderricht geven.

25-10-1832

Victor Scheppers krijgt volmacht om biecht te horen in St.- Romboutskerk te Mechelen. Weldra zal de priester gelegenheid krijgen om zeer velen met God te verzoenen en te leiden gedurende vele jaren.

19-12-1835

Victor Scheppers wordt erekanunnik benoemd en op 24 december aangesteld.

25-03-1837

Kanunnik Scheppers bezoekt de gevangenis te Vilvoorde en wordt er zeer getroffen door de verlatenheid der bewoners. Slechts in geringe mate kon E.H. Van den Brande, onderpastoor te Vilvoorde, ze religieuze bijstand verlenen.

19-07-1837

Basiliek van Scherpenheuvel

Tijdens zijn jaarlijkse bedevaart, geknield voor het beeld van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel, besluit Kanunnik Scheppers een Broedercongregatie op te richten, vooral om bijstand te verlenen aan de gevangenen.

07-10-1837

Aartsbisschop Sterckx keurt dit opzet goed. 

01-1838

De Heer Ernst, Minister van Justitie, daarover door Kanunnik Scheppers geraadpleegd, verklaart zich bereid de Broeders in dienst der gevangenen te aanvaarden. Hij belooft ook geldelijke steun tot onderhoud en opleiding der Broeders. 

02-1838

Met geleend geld koopt Kanunnik Scheppers een huis naast zijn school en vormt het om tot een klooster.

03-1838

De eerste twee kandidaten treden binnen.

10-08-1838

Mgr. Sterckx wordt kardinaal benoemd.

15-08-1838

Jubileum van O.-L.-Vrouw van Hanswijk. C.J. Scheppers, vader van Kanunnik Scheppers, is voorzitter van het feestcomité. Hij schenkt bij deze gelegenheid een kostbare metalen bekleding voor het beeld.

13-12-1838

Hij wordt plechtig ontvangen te Mechelen. 

25-01-1839

Kardinaal Sterckx stelt Kanunnik Scheppers aan als geestelijke bestuurder van de Broeders van O.-L.-V. van Barmhartigheid. Hij keurt hun regels goed en zit de inkleding voor van de eerste drie Broeders. 

05-1840

Kanunnik Scheppers wordt door de gevangenisaalmoezeniers tot voorzitter van hun maandelijkse vergaderingen gekozen.