Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Broeder Florentinus legde in 1908 in Herentals de eerste steen van het weeshuis Heilige Familie dat zou uitgroeien tot het huidige Scheppersinstituut.

Het prille begin

De grond kwam van de Heer Van Opstal, de pastoor van het Gasthuis. Weldoeners steunden met milde giften de nieuwe stichting. 

Tijdens de bouw van het weeshuis vonden de broeders een gastvrij onderkomen in het Begijnhof. Half september opende de Aangenomen Jongensschool  haar eerste twee klassen in de lokalen van de stedelijke Tekenschool.

Verhuis naar de Sint-Jansstraat

Voorgevel van klooster en school aan de Sint-Jansstraat

Rond Pasen 1909 werd de school overgebracht naar de nieuwgebouwde lokalen in de Sint-Jansstraat. De eerste twee weeskinderen, beschermelingen van een adellijke familie uit Antwerpen deden hun intrede. Ze werden weldra gevolgd door talloze wezen zodat in 1911 uitbreiding noodzakelijk werd met nieuwbouw langsheen de straat.

 

Oorlogstijd

Tijdens de eerste wereldoorlog kwamen Duitse troepen het instituut regelmatig bezetten. Die bezetting plus afpersingen en de voortdurende strijd voor de voedselvoorziening waren een zwarte periode die pas eindigde met de Wapenstilstand die met veel luister gevierd werd.

Brand en bouwactiviteit

Serres voor de tuinbouwafdeling

In 1923 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen. In 1925 slaat het noodlot toe met een brand die de hoeve in de as legt. Onder druk van het groeiend aantal kinderen bouwde men de volgende jaren een nieuwe school met twaalf klaslokalen, een kapel, een feestzaal, slaapkamers, eetzalen en keuken. Ook een nieuwe speelplaats kreeg vorm. Bovendien werden moestuinen en boomgaarden aangelegd met serres, een warenhuis en broeikassen. Het gebouwencomplex met hovingen en voetbalveld overschreed ruim 4 hectare.

Vlaamse kermis

Acties in de Scheppersscholen en een grootse Vlaamse kermis in de nieuwe gebouwen van het Heilige Familie-instituut spijzigden het bouwfonds. De Herentalse bevolking steunde eendrachtig het bouwproject ten voordele van de weeskinderen door massaal mee te werken en deel te nemen aan die Vlaamse kermis op 15 augustus 1929.

De school bloeit

In 1937 waren er 190 weeskinderen verdeeld over de lagere school en de vakschool volgens leeftijd. De lagere school met volledig leerplan plus vierde graad telde 429 leerlingen verdeeld over 11 klassen. De middelbare tuinbouwschool, in 1927 begonnen, had 60 leerlingen. De zondagse tuinbouwschool en de zondagse Volmakingsleergang voor tuiniers telde 150 leerlingen uit 34 gemeenten. Dan was er nog het Nationaal Werk van de Akker met 75 inschrijvingen.

Scheppersinstituut

Verwarmingsinstallatie

Het Heilige Familie-instituut dat later Scheppersinstituut zal heten bleef groeien. En dus moest er regelmatig bijgebouwd worden. Kleuters en lagere-school-kinderen lopen niet  langer school in het Scheppersinstituut, maar in andere vestigingen van KOSH of Katholiek Onderwijs Stad Herentals. KOSH heeft het bestuur van het Scheppersinstituut overgenomen.

 

Machinepark voor de technische afdelingen