Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

20 afbeeldingen

Gedenkboek 75-jarig bestaan van het Scheppersinstituut

________________________________________

Br. Generaal Overste Leonard

________________________________________

Br. Generaal Overste Leonard en zijn Raad

________________________________________

Mgr. Scheppers en de opeenvolgende directeurs van het instituut van 1852 tot 1927

________________________________________

Voorgevel van het Scheppersinstituut in 1927

________________________________________

Hoofdingang

________________________________________

Trapportaal

________________________________________

Speelplaats

________________________________________

Kapel

________________________________________

Feestzaal

________________________________________

Eetzaal

________________________________________

Pianohokjes

________________________________________

Scheikundelokaal

________________________________________

Tekenacademie

________________________________________

Museum

________________________________________

Badzaal

________________________________________

Humanioraleerlingen

________________________________________

Het eerste oudleerlingencomité

________________________________________

Kardinaal Mercier en het Oudleerlingencomité bij het eerste lustrum

________________________________________

Feesttafel bij de vijfde verjaardag van de Oudleerlingenbond