Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

35 afbeeldingen

Een foto van het  Sint-Eligiusgesticht  dat in 1894 ontstond

________________________________________

Nog een zicht op het  Institut St-Eloi   in 1894

________________________________________

Klasfoto van  eersteklassers in 1908 in het  Institut St-Eloi

________________________________________

Mgr De Wachter op bezoek in het Sint-Eligiusinstituut

________________________________________

Het  Sint-Eligiusinstituut in 1910 en de Sint-Eligiuskerk

________________________________________

Groepsfoto bij het zilveren jubileum van de eerste Br. Directeur van het Sint-Eligiusinstituut in 1912, Br. Ernest Cleiren

BOVENSTE RIJ: De Brs. Cornelius, Canisius, Bertin, Agathon, Ildefons, Amand en Joachim
TWEEDE RIJ : De Brs. Claudius, Benoit, Liévin, J. Baptiste, Nazaire, Romuald, Marcel, Gabriel, Filip, Sébastien, Lucien, Fréderic, Armand, Reginald en Julien.
ONDERSTE RIJ : De Brs. Ubald, Médard, Pius, Ernest, Fredegandus, Cyprien, Xavier en Luc

________________________________________

De broedercommuniteit in het Sint-Eligiusinstituut in 1927
ZITTEND : De Brs. Octavien, Armand, Ivo (Overste en Directeur) en Elzear
STAAND : De Brs. Hugo, Hippoliet, Sigismond, Placied, Karel en Libérat

________________________________________

Klasfoto van  eersteklassers in 1929 in het  Sint-Eligiusgesticht.

________________________________________

Het Sint-Eligiusinstituut in 1931 in de Van Helmontstraat met achtereenvolgens de Sint-Eligiuskerk, de parochiale biblotheek en vergaderlokalen, het woonhuis van een onderpastoor, het klooster van de broeders, de inkompoort met het opschrift  Sint-Eligiusgesticht, een zicht op de achterbouw van het klooster en het klassengebouw

________________________________________

Nog het Sint-Eligiusinstituut in 1931 met zicht op de speelplaats en het klaslokalengebouw met drie bouwlagen

________________________________________

De speelplaats van het Sint-Eligiusinstituut met kinderen

________________________________________

De eerste Parochiekring in de Van Helmontstraat, later verbouwd tot Parochiale bibliotheek en nog later aangekocht door de v.z.w. De Broeders van Scheppers – Sint-Eligiusinstituut. Eerst werden er klassen ingericht, maar later werd het gebouw afgebroken en vervangen door het huidige.

________________________________________

Het museum in het Sint-Eligiusinstituut in vroeger tijden

________________________________________

Groepsfoto van het lerarenteam in 1935 in het Sint-Eligiusinstituut met vooraan in het midden Broeder Directeur Césaire en naast hem onderpastoor De Vadder

________________________________________

Br. Joachim tussen  Br. Georges en E.H. Pastoor Van Herck bij zijn jubileum

________________________________________

In 1965 viering van het 20-jarig directeurschap van Br. Kamiel, hier in het midden met links Br.Assistent Bertrand en rechts Br. Assistent Karel

________________________________________

In 1969 viering 75-jarig bestaan van het Sint-Eligiusinstituut in de Arenbergstraat

________________________________________

Gezellig samenzijn van de Beschermvrienden van het Sint-Eligiusinstituut in 1974

________________________________________

In 1987 viering van het 100-jarig bestaan van het Sint-Eligiusinstituut in de zaal Tivoli

________________________________________

Bisschop Paul Van den Berghe en Br. Innocent bij het diner voor 100 jarig bestaan van het Sint- Eligiusinstituut  in kasteel Tivoli in Mechelen

________________________________________

Het Sint-Eligiusinstituut in de Van Helmontstraat in 1972

________________________________________

In 1988 einde van de grote bouwwerken in het Sint-Eligiusinstituut.

________________________________________

Zegening van de kruisbeelden die in de nieuwe klaslokalen zullen komen

________________________________________

De H. Sacramentsprocessie in de wijk rond de Sint-Eligiuskerk tussen de twee wereldoorlogen

________________________________________

Het Sint-Eligiusinstituut in 1988

________________________________________

Een ander zicht van het Sint-Eligiusinstituut in 1988

________________________________________

De vlag van de oud-leerlingenbond OLSEA bij een schooltentoonstelling

________________________________________

Academische zitting bij de inhuldiging van de gebouwen in de Pothoekstraat in 1977

________________________________________

Broeder Directeur Césaire spreekt leerlingen toe op een zitting op de speelplaats tijdens het interbellum

________________________________________

Groepsfoto van directieleden, leraars en secretariaatsleden secundaire afdeling

________________________________________

1989 – Het schoolcafé is afgewerkt

________________________________________

Even napraten in het schoolcafé

________________________________________

Sint-Fredegandus in Deurne bij Antwerpen

________________________________________

De villa  Meeuwenhof -  op de voorgrond was ooit de woning van de communiteit, maar die werd afgebroken

________________________________________

De bouw van klaslokalen op de speelplaats in Deurne in 1978