Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

De broeders leven tussen de gevangenen in communiteiten in meerdere gevangenissen in drie landen. Ook in tal van weeshuizen ontstaan communiteiten.

1839

Op 25 januari 1839 stichtte Victor Scheppers in Mechelen in België de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid.

1841

Gevangenis van Vilvoorde, waar de broeders werkzaam waren van 1841 tot 1862.

Van 16/02/1841 tot 23/01/1862 vormden de broeders communiteit tussen 800 gevangenen in de gevangenis van Vilvoorde in België.

1843

Van 13/06/1843 tot 01/09/1859 vormden de broeders communiteit tussen 800 gevangenen in de militaire gevangenis van Aalst in België.

Van 13/07/1843 tot 20/07/1872 vormden de broeders communiteit tussen ruim 1000 gevangenen in de militaire gevangenis van Gent in België.

1844

Van 22/04/1844 tot 06/10/1878 zorgden de broeders van de communiteit   Sint-Aloysius van Gonzaga  voor begeleiding en onderwijs van jonge delinquenten in Saint-Hubert in België.

1849

Van 01/04/1849 tot 30/09/1946 stonden de broeders in voor bejaardenopvang in Oliveten in Mechelen in België.

Van 01/04/1849 tot 18/09/1881 hielden de broeders een dag- en zondagschool open in Oliveten in Mechelen in België.

1851

Op 05/10/1851 openden de broeders in het  Moederhuis  het Pensionnat Saint-Vincent de Paul. Van 21/11/1851 waren ook externe leerlingen welkom. Dat was het begin van het huidige Scheppersinstituut  in Mechelen in België, dat thans een kleuter- en lagere school omvat, plus secundair onderwijs. In 2016 telt het instituut 1252 leerlingen en 177 personeelsleden.

In 1956 telde de communiteit van Scheppers 30 broeders. Drieënvijftig oud-leerlingen uit de verschillende Mechelse Scheppersscholen traden toe tot de congregatie.

1854

Voorgevel van de voormalige Sint-Balbinagevangenis

Van 29/01/1854 tot 01/02/1878 vormden de broeders communiteit in de Sint-Balbinagevangenis in Rome.

Op 09/09/1854 stichtte Victor Scheppers in Mechelen in België de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw  van Barmhartigheid.

1855

Van 23/04/1855 tot 1872 vormden de broeders communiteit in de Sint-Michielsgevangenis in Rome.

Van 02/07/1855 tot 01/08/1866 begeleidden de broeders de weeskinderen in het Sint-Annaweeshuis in Perugia in Italië.

Van 04/07/1855 tot 1869 zorgden de broeders van de communiteit Onbevlekte Ontvangenis voor de begeleiding van jonge delinquenten in Brock Green in Groot-Brittannië.

1856

Van 29/04/1856 tot 31/10/1874 werkten de broeders van de communiteit H. H. Apostelen Petrus en Päulus in de Terminigevangenis in Rome.

1857

Van 29/09/1857 tot  ...  zorgden de broeders in het  Mariaweeshuis voor de opvoeding van weeskinderen in North-Hyde in Groot-Brittannië. 

1858

Op 19/08/1858 openden de broeders aan de Piazza Pia de Piaschool. Om urbanisatieredenen werd dat schoolgebouw afgebroken. De school vond een nieuw onderkomen in een gebouw van het Vaticaan aan het Sint-Pietersplein in Rome. Dat was het begin van het huidige Pio IX-instituut.

1859

Van 09/03/1859 tot 01/10/1861 stonden de broeders in voor de opvoeding van weeskinderen in Medicina in Italië. De communiteit H.H. Harten van Jezus en Maria  was verbonden met het  Villa Fontana-weeshuis.

1861

De nieuwe hoofdingang sinds 1892. Van 1985 woning van de broedercommuniteit.

Op 27/08/1861 openden de broeders in Alsemberg in België het  Pensionnat Saint-Victor. Dat was het begin van het huidige Sint-Victorinstituut dat heden drie kleuterscholen, drie lagere scholen, bijzonder lager en secundair onderwijs omvat. Buiten Alsemberg is er thans ook een Scheppersbasisschool in Beersel en in Dworp. In 2016 telt het instituut in de drie vestigingsplaatsen samen 1812 leerlingen en 179 personeelsleden.

In 1956 telde de communiteit van Sint-Victor 36 broeders. Zeven oud-leerlingen traden toe tot de congregatie.

1863

Van 02/02/1863 tot 10/09/1892 werkten de broeders in het krankzinnigenhospitaal  Onze-Lieve-Vrouw van Smarten  in Rome. 

1868

Van 01/08/1868 tot 1916 bestuurden de broeders de landbouwschool Vigna Pia  in Rome.

1869

Van 13/04/1869 tot 1919 bestuurden de broeders de Sint-Libertusschool  in Mechelen in België. Zes oud-leerlingen traden toe tot de congregatie.

Van 29/06/1869 tot 22/09/1873 waren de broeders actief in het gemeentelijk weeshuis Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in Rome.

In 1869 werd de begeleiding van jonge delinquenten in Brock Green in Groot-Brittannië overgebracht naar East-Ham.

1871

Van 04/09/1871 tot 15/10/1878 zorgden de broeders in het Pénitencier "Saint-Aubin" -  als tweede vestigingsplaats van Saint-Hubert -  voor de begeleiding van jonge delinquenten in Namen in België.

1872

Van 14/07/1872 werkten de broeders in het Bejaardentehuis Sint-Gregorius  in Rome. In 1876 werd dat overgebracht naar Sint-Francisca-Romana om het  in 1877 over te brengen naar Sint-Gommarus en Damianus waar de broeders tot in juni 1890 bleven.

1876

Van 08/08/1876 tot ...  waren de broeders actief in de Nijverheidsschool  Sint-Niklaas in Ilford in Groot-Brittannië.

1879

Van 03/02/1879 tot  ...  werkten de broeders in een Nijverheidsschool in Hammersmith in Groot-Brittannië.

Scheppersinstituut in Wetteren

Op 20/03/1879 openden de broeders het weeshuis  Sint-Barbara  in Wetteren in België. Het  groeide uit tot het huidige Scheppersinstituut met kleuterschool, lagere school, technisch en tuinbouwonderwijs. In Wetteren ten Ede is een tweede vestigingsplaats voor basisonderwijs. In 2016 telt het instituut in de twee vestigingsplaatsen samen 1578 leerlingen en 227 personeelsleden.

In 1956 telde de communiteit van Sint-Barbara 22 broeders. Eenentwintig oud-leerlingen van Sint-Barbara plus twee van Sint-Pieter traden toe tot de congregatie. 

Van 25/04/1879 tot 20/08/1887 waren de broeders actief in de Lagere school  Saint-Jaques  in Braine l’Alleud in België. Twee oud-leerlingen traden toe tot de congregatie.

Van 22/09/1879 tot 1985 bestuurden de broeders het Sint-Aloysiuscollege  in Highgate in Groot-Brittannië. In 1956 waren er in de communiteit 12 broeders.

Van 27/09/1879 tot 01/09/1959 waren de broeders actief in de Lagere school  Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle  in Mechelen in België.

Van 01/10/1879 tot  ...  waren de broeders actief in de vrije parochieschool in Alsemberg in België.

1880

Van 26/01/1880 tot 27/08/1891 werkten de broeders in de Lagere school  Onze-Lieve-Vrouw  in Meerle in België. Twee oud-leerlingen traden toe tot de congregatie.