Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Ook in de volgende decennia werden diverse gelegenheden aangegrepen om het leven en de verdiensten van Scheppers in het licht te stellen.

Twee verjaardagen

Viering 125-jarig jubileum stichting broedercongregatie

In 1964 had in Mechelen een academische zitting plaats om de 125ste verjaardag van de stichting van de congregatie te gedenken.

De honderdste verjaardag van het afsterven van Scheppers werd in 1977 plechtig herdacht.

 

Broeders van Scheppers 

Het onderzoek in het kader van de zaligverklaring verliep ondertussen met tal van hindernissen. De naam van Scheppers bleef echter verankerd in het maatschappelijk leven door de scholen die zijn naam droegen.

De broedercongregatie liet zich op de gevel aan de Melaan Broeders van Scheppers noemen. Bij een aantal trouwe vereerders bleef de hoop op kerkelijke erkenning van de verdiensten van Scheppers levendig.

Eerbiedwaardig 

De Eerbiedwaardige priester Victor Scheppers

Op 16 maart 1987 werd Victor Scheppers door  paus Johannes Paulus II eerbiedwaardig verklaard.  Voor de broeders was het een bevestiging van hun overtuiging en een beloning voor hun vele inspanningen met het oog op de zaligverklaring. 

Fier schreef broeder Richard: Voortaan schittert hij, zoals Priester Poppe uit Moerzeke, als Pater Damiaan uit Tremelo en als Pater Valentinus uit Hasselt in de eervolle rij van Eerbiedwaardigen van ons land.

Herdenkingskeramiek van de 150ste verjaardag van de stichting van de broedercongregatie

De verering en de aanroeping van de eerbiedwaardige priester V.J.B.C. Scheppers kent zijn voornaamste uiting  rond zijn graf in het Scheppersinstituut in Mechelen. 

Op de 150ste verjaardag van de stichting van de congregatie in 1989 werd in alle scholen van de congregatie de gehechtheid aan Scheppers nogmaals vertolkt. Het gedenkboek dat in diverse talen werd gepubliceerd, toont echter op de eerste plaats de vieringen in Italië.

Fakkeltochten 

Is de belangstelling sedertdien wat stilgevallen? De vergrijzende leden van de congregatie zien hun aantal dalen en het onderwijs is vrijwel volledig in handen van leken overgegaan. De verwijzingen naar de stichter blijven, maar bezitten niet langer een toon van jubel en triomf.

Wellicht leeft zijn nagedachtenis en inspiratie het meest voort in Italië. In het begin van de jaren 1990 werden daar jaarlijks fakkeltochten georganiseerd als een soort estafetten, gelopen tussen de vestigingsplaatsen van de instellingen van de broeders.

De huidige algemeen overste Roberto Piccolo stelt alles in het werk om het apostolaat van de broeders op een hedendaagse leest te schoeien.

Bron : SCHEPPERS, ONZE SCHOOL door An Hermans en gedrukt in 2002