Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

De communiteit van Lac Sergent, die verbonden was met het Centre Educatif 4 Saisons, telt drie broeders, die nu verblijven in Résidence de-la-Salle.

Samenstelling

De communiteit van Lac Sergen woont nu in Résidence de-la-Salle met Br. Overste Omer Beaulieu, Br. Guy Sigouin en Br.Jean-Jacques Guilmain als gasten.

Begin

Van 05/12/1933 is er een communiteit in Lac Sergent, oorspronkelijk verbonden met een Ecole de colonisation, nu het Centre Educatif 4 Saisons, waarbij de communiteit niet langer meer betrokken is. De communiteit maakt zich dienstig in de parochie.

Orphelinat agricole

In 1932 besloten de Hogere Oversten de weinige Broeders die nog te Swan-Lake werkzaam waren naar Huberdeau te verplaatsen. Zij gelastten Br. Gaudence met de likwidatie van het Collège agricole dat niet langer leefbaar was bij gebrek aan leerlingen. 

Orphelinat agricole

Na een afmattende reis van 2750 km kwamen de Brs. Gaudence, Ignace en Remi, plus twee postulanten op 14 oktober te Huberdeau aan. Dank zij deze versterking van personeel kon Br. Visitatorvertegenwoordiger Lucien ingaan op de herhaalde vraag van Mgr. Omer Plante, hulpbisschop van Québec, om te Lac-Sergent het bestuur over te nemen van een Orphelinat agricole. Half december begaf deze broeder zich op weg, samen met de Brs. Rombaut, Romain, Remi en Alfons.

In 1964 bestond het Orphelinat agricole onder de naam Institut Saint-Jean-Baptiste uit een lagere en een secundaire school met in totaal 140 leerlingen.

Br. Michel De Becker en zijn tweede brand

Op 13 september 1945 volgde Br. Michel te Lac-Sergent Br. Gaudence als directeur op. Een vlugge inspectie van zijn nieuw  tehuis  deed hem sidderen: slechts stenen buitenmuren, al de rest in hout en karton! Wat deze goede papa vreesde, geschiedde in december 1949. Terwijl de kinderen zich baadden, brak omstreeks halfvier in de namiddag brand uit. In minder dan geen tijd bleven alleen verkoolde muren over. Voor Br. Michel was dat zijn tweede brand, want hij had het al eens meegemaakt in Huberdeau.

Voor de tweede maal kwam de Canadese gastvrijheid tot uiting. In de nabijheid stonden verscheidene paviljoenen van een Rijksschool voor de opleiding van landmeters en boswachters. Het Ministerie van Landbouw stond ze grootmoedig af om Broeders en kinderen in hun uiterste nood te helpen. Dadelijk begon men met de bouw van het brandvrij Institut Saint-Jean-Baptiste.